×

DVR balíčky

Ktorý z freeSAT balíkov obsahujúcich funkciu DVR je pre vás lepší?

freeSAT ponúka rôzne balíky, ktoré obsahujú funkciu nahrávania digitálneho obsahu DVR (digital video recording). Súčasťou týchto balíkov je HD satelitný prijímač, ktorý podporuje tiež funkcie, ako nahrávanie želaného programu a timeshift (pozastavenie či pretočenie sledovaného programu). Každé zo zariadení má špecifické vlastnosti a ponúka rôzne možnosti.

Nasledujúca tabuľka vám pomôže v lepšej orientácii medzi jednotlivými balíkmi a takisto v rozhodovaní, ktorý je pre vás ten pravý.

Aktivácia freeSAT DVR ready alebo freeSAT DVR je podmienená využívaním balíka freeSAT medium HD alebo freeSAT plus HD. UPC DTH S.à r.l. nenesie žiadnu zodpovednosť za uložené, resp. nahraté dáta na pevných diskoch, či už externom, alebo internom. V prípade poruchy satelitného prijímača alebo jeho výmeny nemusia byť vaše nahrávky obnovené. Viac informácií o DVR funkciách nájdete tu..
21 V rámci tejto ponuky je primárne poskytovaný satelitný prijímač Philips HDDVR DRS8111; v prípade nekompatibility s vaším zariadením alebo nedostatku na sklade môže byť zamenený za iný satelitný prijímač, aj vyššej triedy (napr. HUMAX UD-FOX/HD).
^M