×

Právne informácie

Kopírovanie, distribúcia, alebo akákoľvek forma publikovania či iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na týchto web stránkach sú zakázané bez výslovného súhlasu spoločnosti UPC DTH s.à.r.l.

Informácie o spoločnosti
  • Obchodné meno: UPC DTH S.à r.l.
  • Adresa sídla: 89 rue Pafebruch, L-8309 Mamer, Luxembourg
  • Poštová adresa: 89 rue Pafebruch, L-8309 Mamer, Luxembourg
  • Číslo registrácie: B87905
  • Registrovaná v: Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg
  • Číslo DPH: LU23716367
  • Štatutári: Catalin Itu, Alexandra Calapareanu
  • Základné imanie: 412.400 EUR
^M