×

Novinky

Späť na novinky

Zmena transpondéra a konfigurácie kanálov

Publikované dňa: 09.01.2019

Od 8. januára dochádza k zmene formátu transpondéra BSS05 z DVB-S na DVB-S2. Dôležité informácie k novým parametrom nájdete nižšie:

 

Frekvencia: 11.804 Mhz (bez zmeny)

Polarizácia: vertikálna (bez zmeny)

Štandard: DVB-S2

Modulácia: 8PSK

Symbolová rýchlosť: 30.000 Ms

FEC: ¾

Roll-Off: 0.25

 

Zároveň od 11. januára mení freeSAT konfiguračné nastavenia niektorých vašich obľúbených kanálov. Väčšina satelitných prijímačov od freeSAT-u sa sama automaticky preladí. Vďaka tomu nie je potrebná žiadna aktualizácia zo strany zákazníkov využívajúcich satelitné prijímače od freeSAT.

Nižšie nájdete všetky detaily o zmene transpondérov pre jednotlivé kanály od 11.1.2019: 

Program Pozícia Balík Satelit Transp. Frekv. (Mhz) Pol. Format Modulace SR FEC
Sport5 69 Medium Thor 6 BSS05 11 804 Vertikální DVB-S2 8PSK 30 000 3/4
Markiza Int 13 Light Thor 6 BSS05 11 804 Vertikální DVB-S2 8PSK 30 000 3/4
Arena Sport 82 Plus HD Thor 6 BSS05 11 804 Vertikální DVB-S2 8PSK 30 000 3/4
Ocko 130 Light Thor 6 BSS05 11 804 Vertikální DVB-S2 8PSK 30 000 3/4
Prima Cool 24 Light Thor 6 BSS05 11 804 Vertikální DVB-S2 8PSK 30 000 3/4
Prima Love 23 Light Thor 6 BSS05 11 804 Vertikální DVB-S2 8PSK 30 000 3/4
CT24 20 FTA Thor 6 BSS05 11 804 Vertikální DVB-S2 8PSK 30 000 3/4
TV Barrandov 26 Light Thor 6 BSS05 11 804 Vertikální DVB-S2 8PSK 30 000 3/4
CS Mini/CS Film/Horror Film  123 Medium Thor 6 BSS05 11 804 Vertikální DVB-S2 8PSK 30 000 3/4
TA3 9 Light Thor 6 BSS05 11 804 Vertikální DVB-S2 8PSK 30 000 3/4
Dvojka 12 Light Thor 6 BSS05 11 804 Vertikální DVB-S2 8PSK 30 000 3/4
TV Doma 14 Light Thor 6 BSS05 11 804 Vertikální DVB-S2 8PSK 30 000 3/4
CT1 27 Light Thor 6 BSS05 11 804 Vertikální DVB-S2 8PSK 30 000 3/4
Nova Sport 1 76 Medium Thor 6 BSS05 11 804 Vertikální DVB-S2 8PSK 30 000 3/5
Dajto 15 Medium Thor 6 BSS05 11 804 Vertikální DVB-S2 8PSK 30 000 3/6

Zákazníkom s vlastnými satelitnými prijímačmi odporúčame si ich preladiť, aby mohli naďalej sledovať naše kanály. Odporúčame preto týmto zákazníkom aktualizáciu nastavení jednotlivých staníc s novými parametrami. Zároveň odporúčame postupovať podľa pokynov na ich vlastnom satelitnom prijímači.

V prípade, že využívate satelitné prijímače od freeSAT-u a napriek tomu sa nepreladia automaticky, upravte ich nastavenia manuálne podľa nasledujúcich inštrukcií pre jednotlivé typy prijímačov.

DSX6010 / Philips M5

 1. Najprv odpojte prijímač na dobu 10-15 sukúnd z elektriny a následne zapnite.
 2. Po opätovnom spustení počkajte, kým sa na displeji nezobrazí správny čas alebo sa nezapne niektorý z programov freeSAT. Pokiaľ je na displeji zobrazený čas, zpnite prístroj diaľkovým ovládačom.
 3. Stlačte tlačidlo MENU alebo OPTS na diaľkovom ovládači.
 4. Vyberte položku „Inštalácia“ pomocou šípky dole na diaľkovom ovládači. Pokiaľ svieti Inštalácia žlto, stlačte OK. Pokiaľ prístroj požaduje PIN a predtým ste ho nemenili, je prednastavená hodnota 0000 alebo 1234
 5. Ďalej zvoľte „Autokonfigurácia“ a stlačte 2x tlačidlo OK.
 6. Zvoľte tlačidlo BACK Zvoľte položku ponuky „Nájdi satelit“, potom  znovu „Nájdi satelit“. Pokiaľ sa objaví Sila signálu , stlačte OK.
 7. Na obrazovke uvidíte 2 voľby: „Nájdi satelit“ a „Nájdi kanály“. Zvoľte „Nájdi kanály“  a potvrďte tlačítkom OK.
 8. Satelitný prijímač Vám následne naladí programy. Trvá to niekoľko minút. Po ich stiahnutí sa na obrazovke zobrazí prvých 9 programov. Po dokončení inštalácie sa na obrazovke zobrazí tabuľka – potvrďte 2x tlačidlom OK.
 9. Nakoniec stlačte tlačidlo BACK a inštalácia skončí.

 

DSR4101 / Philips S8

Najprv odpojte prijímač na 10-15 sukúnd z elektriky a následne zapnite. Keď svieti červená LED dióda (môže to trvať až niekoľko minút, kým zariadenie stiahne akutálny software), tak je zariadenie pripravené. Je dôležité neprerušiť blikanie diódy!

 1. Zapnite přijímač. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
 2. Pomocou šípok na ovládači zvoľte „Nastavenia“ a voľbu potvrďte tlačidlom OK
 3. Zvoľte „Obnoviť výrobné nastavenia“ a stlačte OK. Zariadenie požiada o PIN kód, pokiaľ ste ho predtým nemenili, je prednastavená hodnota 0000 alebo 1234. Pre potvrdenie obnovy výrobných nastavení je potrebné potvrdiť túto voľbu tlačidlom OK.
 4. Zvoľte „Slovensko“ a potvrďte tlačidlom OK.
 5. Zvoľte „Thor“ a potvrďte tlačidlom OK
 6. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie nameranej hodnoty Vášho signálu.
 7. Stlačte tlačidlo OK pre spustenie vyhľadávania staníc. Proces hľadania môže trvať niekoľko minút.
 8. Po dokončení inštalácie sa na obrazovke zobrazí počet nájdených televíznych a rozhlasových staníc. Stlačte tlačidlo OK pre uloženie a úspešné dokončenie inštalácie.

 

DSR8111 / Philips HDDVR

Najprv odpojte prijímač na 10-15 sekúnd z elektriny a následne ho zapnite.

 1. Stlačte tlačidlo „MENU“ na diaľkovom ovládači.
 2. Zvoľte položku „Nastavenia“ pomocou šípky vpravo na diaľkovom ovládači a potvrďte tlačidlom OK.
 3. Zvoľte položku „Výrobné nastavenia“ a potvrďte tlačidlom OK.
 4. Zariadenie požiada o PIN kód, pokiaľ ste ho predtým nemenili, je prednastavená hodnota 0000 alebo 1234. Pre potvrdenie obnovy nastavení je potrebné potvrdiť tlačidlom OK.
 5. Zvoľte „Slovensko“ a potvrďte tlačidlom OK.
 6. Vyberte satelit „Thor“ a potvrdte tlačidlom OK.
 7. Prostrednícvom tlačidla OK potvrďte kvalitu a silu signálu.
 8. Príjimač začne sťahovať televízne stanice. Tento proces môže trvať niekoľko minút.
 9. Po dokončení inštalácie sa na obrazovke zobrazí počet nájdených televíznych a rozhlasových staníc. Stlačte OK pre uloženie a úspešné dokončenie inštalácie.

 

Všetky príručky nájdete na webovej stránke freeSAT.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte naše klientské centrum v pracovných dňoch od 8:00 do 22:00 a počas víkendov a sviatkov od 10:00 do 22:00 na telefónnom čísle 02/2172 2222.


Späť na novinky

Od toho istého mesiaca

Archív

^M