×

Novinky

Späť na novinky

Zmena transpondéra a konfigurácie kanálov 28.2.

Publikované dňa: 28.02.2019

Od 28. februára mení freeSAT konfiguračné nastavenia dvoch vašich obľúbených kanálov. Väčšina satelitných prijímačov od freeSAT-u sa sama automaticky preladí. Vďaka tomu nie je potrebná žiadna aktualizácia zo strany zákazníkov využívajúcich satelitné prijímače od freeSAT.

Nižšie nájdete všetky detaily o zmene transpondérov pre jednotlivé kanály: 

Kanál Balík Pozicia Satelit Transp. Freq (Mhz) Pol. Formát Modulace SR FEC zmena
Discovery Channel Medium HD 40 Thor 6 BSS15 11996 Vertical DVB-S QPSK 28000 7/8 presun na iný transpondér 28.02.2019
Auto Motor Sport Pus HD 82 Thor 6 BSS15 11996 Vertical DVB-S QPSK 28000 7/8 presun na iný transpondér 28.02.2019

Zákazníkom s vlastnými satelitnými prijímačmi odporúčame si ich preladiť, aby mohli naďalej sledovať naše kanály. Odporúčame preto týmto zákazníkom aktualizáciu nastavení jednotlivých staníc s novými parametrami. Zároveň odporúčame, postupovať podľa pokynov na ich vlastnom satelitnom prijímači.

V prípade, že využívate satelitné prijímače od freeSAT-u a napriek tomu sa nepreladia automaticky, upravte ich nastavenia manuálne podľa nasledujúcich inštrukcií pre jednotlivé typy prijímačov.

DSX6010 / Philips M5

 1. Najprv odpojte prijímač na dobu 10-15 sukúnd z elektriny a následne zapnite.
 2. Po opätovnom spustení počkajte, kým sa na displeji nezobrazí správny čas alebo sa nezapne niektorý z programov freeSAT. Pokiaľ je na displeji zobrazený čas, zapnite prístroj diaľkovým ovládačom.
 3. Stlačte tlačidlo MENU alebo OPTS na diaľkovom ovládači.
 4. Vyberte položku „Inštalácia“ pomocou šípky dole na diaľkovom ovládači. Pokiaľ svieti Inštalácia žlto, stlačte OK. Pokiaľ prístroj požaduje PIN a predtým ste ho nemenili, je prednastavená hodnota 0000 alebo 1234
 5. Ďalej zvoľte „Autokonfigurácia“ a stlačte 2x tlačidlo OK.
 6. Zvoľte tlačidlo BACK Zvoľte položku ponuky „Nájdi satelit“, potom  znovu „Nájdi satelit“. Pokiaľ sa objaví Sila signálu , stlačte OK.
 7. Na obrazovke uvidíte 2 voľby: „Nájdi satelit“ a „Nájdi kanály“. Zvoľte „Nájdi kanály“  a potvrďte tlačítkom OK.
 8. Satelitný prijímač Vám následne naladí programy. Trvá to niekoľko minút. Po ich stiahnutí sa na obrazovke zobrazí prvých 9 programov. Po dokončení inštalácie sa na obrazovke zobrazí tabuľka – potvrďte 2x tlačidlom OK.
 9. Nakoniec stlačte tlačidlo BACK a inštalácia skončí.

 

DSR4101 / Philips S8

Najprv odpojte prijímač na 10-15 sukúnd z elektriky a následne zapnite. Keď svieti červená LED dióda (môže to trvať až niekoľko minút, kým zariadenie stiahne akutálny software), tak je zariadenie pripravené. Je dôležité neprerušiť blikanie diódy!

 1. Zapnite přijímač. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači.
 2. Pomocou šípok na ovládači zvoľte „Nastavenia“ a voľbu potvrďte tlačidlom OK
 3. Zvoľte „Obnoviť výrobné nastavenia“ a stlačte OK. Zariadenie požiada o PIN kód, pokiaľ ste ho predtým nemenili, je prednastavená hodnota 0000 alebo 1234. Pre potvrdenie obnovy výrobných nastavení je potrebné potvrdiť túto voľbu tlačidlom OK.
 4. Zvoľte „Slovensko“ a potvrďte tlačidlom OK.
 5. Zvoľte „Thor“ a potvrďte tlačidlom OK
 6. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie nameranej hodnoty Vášho signálu.
 7. Stlačte tlačidlo OK pre spustenie vyhľadávania staníc. Proces hľadania môže trvať niekoľko minút.
 8. Po dokončení inštalácie sa na obrazovke zobrazí počet nájdených televíznych a rozhlasových staníc. Stlačte tlačidlo OK pre uloženie a úspešné dokončenie inštalácie.

 

DSR8111 / Philips HDDVR

Najprv odpojte prijímač na 10-15 sekúnd z elektriny a následne ho zapnite.

 1. Stlačte tlačidlo „MENU“ na diaľkovom ovládači.
 2. Zvoľte položku „Nastavenia“ pomocou šípky vpravo na diaľkovom ovládači a potvrďte tlačidlom OK.
 3. Zvoľte položku „Výrobné nastavenia“ a potvrďte tlačidlom OK.
 4. Zariadenie požiada o PIN kód, pokiaľ ste ho predtým nemenili, je prednastavená hodnota 0000 alebo 1234. Pre potvrdenie obnovy nastavení je potrebné potvrdiť tlačidlom OK.
 5. Zvoľte „Slovensko“ a potvrďte tlačidlom OK.
 6. Vyberte satelit „Thor“ a potvrdte tlačidlom OK.
 7. Prostrednícvom tlačidla OK potvrďte kvalitu a silu signálu.
 8. Príjimač začne sťahovať televízne stanice. Tento proces môže trvať niekoľko minút.
 9. Po dokončení inštalácie sa na obrazovke zobrazí počet nájdených televíznych a rozhlasových staníc. Stlačte OK pre uloženie a úspešné dokončenie inštalácie.

 

Všetky príručky nájdete na webovej stránke freeSAT.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte naše klientské centrum v pracovných dňoch od 8:00 do 22:00 a počas víkendov a sviatkov od 10:00 do 22:00 na telefónnom čísle 02/2172 2222.


Späť na novinky

Od toho istého mesiaca

Oskarový kvíz 2019

Publikované dňa: 22.02.2019
(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.playbuzz...

Zmena konfigurácie kanálov 4.2.

Publikované dňa: 04.02.2019
Od 4. februára mení freeSAT konfiguračné nastavenia niektorých vašich obľúbených kanálov. V&...

Archív

^M