×
Nastavenie platby inkasom

V prípade, že si prajete nastaviť spôsob úhrady za služby inkasom, prosím vyplňte do formulára Vaše údaje a odošlite požiadavku.

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Údaje vyznačené červenou farbou boli vyplnené nesprávne.

UPOZORNENIE! V prípade, že prvý inkasný príkaz nebude spracovaný z dôvodu nenastavenia inkasného príkazu zo strany zákazníka, bude ďalšie zasielanie zrušené. Pre opätovné spustenie zasielania inkasných výziev bude potrebné doložiť potvrdenie o nastavení inkasa v banke.

Stlačením tlačidla „ODOSLAŤ“ potvrdzujem, že si prajem nastaviť spôsob úhrady inkasom.

Ako si správne nastaviť limit pri platbe inkasom:

  • Minimálny limit nemôže byť nižší než mesačný predpis za služby bez započítania zliav
  • Inkasný limit, ktorý je nastavený na Vašom zákazníckom účte, musí odpovedať limitu, ktorý nastavíte v banke
  • Odporúča sa nastaviť si dvojnásobok mesačnej čiastky, pre prípad potreby rezervy
  • Z Vášho účtu bude strnutá len tá čiastka, ktorá sa uvádza na mesačnom vyúčtovaní
  • K zaúčtovaniu inkasnej platby dochádza v období dátumu splatnosti za mesačné služby
  • V prípade zamietnutia inkasa odporúčame vykonať jednorazovú platbu, vyhnete sa tak naúčtovaniu upomienky
^M