Všeobecné

Najideálnejší spôsob platby za službu freeSAT je inkaso.

Radi by sme Vás informovali, že spoločnosť UPC DTH S.à r.l. s účinnosťou od 5. decembra 2011 zmení číslo bankového účtu pre platby od zákazníkov.

Uistite sa, že všetky platby pre našu spoločnosť po tomto dátume (5. december 2011) budú vykonané v prospech nášho nového čísla bankového účtu. Spoločnosť UPC DTH S.à r.l. nemôže zabezbečiť, že spracovanie Vašej decembrovej platby odoslanej na predchádzajúci účet v Tatrabanke bude úspešné.

UPC DTH, S.à.r.l

P.O. Box 111

830 00 Bratislava 3

telefónne číslo: +421 221 722 222

faxové číslo: +421 233 017 102

webová stránka: http://sk.upcdirect.com

Názov účtu: UPC DTH S.à r.l. 

Číslo účtu: 9000035562

Kód banky: 7300

Názov banky: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky

Áno, je to možné, ale môže to byť podmienené ďalším nájomným.

Satelitný prijímač môžete pripojiť k Vášmu TV prijímaču aj keď nemá konektor SCART. V predajných centrách freeSat alebo v dobrých obchodoch s elektrotechnikou si môžete zakúpiť vysokofrekvenčný modulátor. Týmto vytvoríte pripojenie SCART na pripojenie vášho TV prijímača.

Každá súčasť je dodávaná spolu s bezpečnostnými predpismi. Tieto bezpečnostné predpisy obsahujú všetky informácie, ktoré sú dôležité pre bezpečné používanie satelitného prijímača freeSat.

Ak si vyberiete z ponuky české menu, tak áno.

TV musí byť vybavená satelitným tunerom DVB-S2.
Smart kartu je potrebné vložiť čipom vpred a smerom od TV.
CA modul od freeSAT je vždy spárovaný s konkrétnou smart kartou freeSAT. V prípade, že chcete v CI+ module používať inú smart kartu freeSAT, kontaktujte zákaznícke centrum freeSAT.
Áno, v prípade, že Vaša TV disponuje tunerom podporujúcim normu CI+ 1.3. V prípade, že programy nie sú takto zoradené, obnovte továrenské nastavenia modulu a počas inštalácie zvoľte profil freeSAT.