Otázky a odpovede k aplikácii FilmBox Live

Zákazník má prístup k aplikácii FilmBox Live so svojím účtom freeSAT a s aktivovaným balíkom FilmBox Pak po nasledovaní krokov popísaných nižšie. 

V prípade prvého pripojenia musí zákazník:

  1. ísť na stránku www.filmboxlive.com z počítača,
  2. vstúpiť do časti Registrácia,
  3. v zozname operátorov si vybrať freeSAT;
  4. následne je pozvaný na prihlásenie sa  pod prihlasovacím menom a heslom platným pre jeho účet freeSAT,
  5. keď je prihlásenie potvrdené, registrácia je dokončená
  6. a zákazník si môže užívať aplikáciu FilmBox Live na svojom počítači.

Na prihlásenie musí zákazník:

  1. ísť na stránku www.filmboxlive.com z počítača,
  2. vstúpiť do časti Registrácia,
  3. v zozname operátorov si vybrať freeSAT;
  4. následne je pozvaný na prihlásenie sa  pod prihlasovacím menom a heslom platným pre jeho účet freeSAT.

Zákazník sa môže registrovať do aplikácie FilmBox Live na mobile, tablete a iných zariadeniach so špecifickým PIN kódom. PIN kódy sú vygenerované a poskytnuté zákazníkovi ako súčasť procesu registrácie do aplikácie FilmBox Live. Nájdete ich v informáciách o svojom účte na stránke www.filmboxlive.com. Na získanie PIN kódov sa prihláste do aplikácie FilmBox Live s vašimi prihlasovacími údajmi.

Podúčty vytvorené v službách freeSAT sa nemôžu použiť na registráciu či prihlásenie do aplikácie FilmBox Live. Služba je určená len pre držiteľa účtu.

Kompletné informácie o aplikácii FilmBox Live nájdete tu.