Najčastejšie závady

Skontrolujte prosím zapojenie satelitného prijímača do elektrickej siete. Uistite sa, či zariadenie prešlo inicializačným procesom, čo môže trvať aj 15 min. Ak je zapojenie prijímača v elektirckej sieti v poriadku, odporúčame vám počkať spomínaných 15 min. Po tomto čase vyskúšajte prijímač znovu zapnúť.

Skontrolujte prosím zapojenie satelitného prijímača do televízneho prijímača, Je možné, že je vysunutý scart alebo HDMI kábel. Ďalej prosím overte, či je zapnutý TV prijímač a či je navolený správny vstup na TV prijímači.

Reštartujte prosím zariadenie. Reštart vykonajte tak, že vypnete z elektrickej siete satelitný prijímač na približne 5 min. a potom ho opatovne zapnete. Ďalej skontrolujte aj prepojenie medzi parabolou a satelitným prijímačom. Ubezpečte sa, či je aj parabola správne natočená.

Uistite sa, či je daná stanica v programovej ponuke našej spoločnosti a ktorú ste si predplatili. Prípadne skontrolujte nastavenie rodičovského zámku.

Uistite sa, či používate duálne LNB, bez ktorého funkcia nahrávania nie je možná. Prípadne len overte, či nemáte plný pevný disk.