MPEG-4

Cieľom zmeny formátu je poskytnúť zákazíkom k dispozícii tú najlepšiu televíznu kvalitu, ktorou je v súčasnosti formát MPEG-4.
Zmena sa netýka všetkých zákazníkov. Niektorí zákazníci freeSAT už využívajú satelitné prijímače kompatibilné s kódovaním MPEG-4 buď v rámci svojej služby alebo vlastné. Zákazníci, ktorí taký prijímač od freeSAT nevyužívajú alebo používajú vlastné prijímače, dostanú list s detailnými inštrukciami.
Pokiaľ zákazník dostane list, týka sa ho výmena prijímača. Pretože sa postup môže líšiť podľa typu využívaných služieb, freeSAT zasiela špecifické inštrukcie každému zákazníkovi. Odporúčame, aby si zákazníci skontrolovali prichádzajúcu poštu a ak obdržia informačný list, pozorne si ho prečítali.
Zákazníci sú informovaní postupne. Ak ste list ešte nedostali, je možné, že Vám bude zaslaný neskôr. freeSAT odporúča zákazníkom, aby si kontrolovali prichádzajúcu poštu a ak obdržia informačný list, pozorne si ho prečítali.

Dostali sme informáciu o oneskorení pri doručení niektorých listov a upravili sme proces tak, aby podobná situácia nenastala. Ak ste dostali sms správu, znamená to, že Vám v najbližších dňoch bude doručený nový prijímač. Spolu s ním dostanete aj detailný návod na jeho zapojenie.

Výmena sa týka iba prijímačov a smart kariet uvedených v liste. Pokiaľ zákazník využíva aj ďalšie prijímače, ktorých sériové čísla v liste uvedené nie sú, znamená to, že tieto prijímače už sú kompatibilné s kódovaním MPEG-4 a nie je potrebné ich meniť.

Je možné, že set-top box sa zapne s prednastaveným jazykom (angličtina/rumunčina). V tom prípade potvrďte jednu z možností  - stlačte na diaľkovom ovládaní „NEXT “ alebo „OK“ a vo Vašom set-top boxe automaticky prebehne aktualizácia softvéru, ktorá potrvá niekoľko minút. Po aktualizácii softvéru už bude k dispozícii aj slovenčina. Ďalej postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a v návode priloženom k set-top boxu.