Inštalácia

Aby sa pomocou diaľkového ovládača dali programy digitálnej televízie stíšiť alebo dať hlasnejšie, musí byť ovládač nastavený na použitie s Vaším televíznym prijímačom. Ak diaľkový ovládač nenastavíte, môžete hlasitosť znížiť alebo zvýšiť len použitím diaľkového ovládača z televízora. V návode na používanie si môžete prečítať, ako sa nastaví diaľkový ovládač na používanie s inými zariadeniami.

Ak dodanie programu trpí šumom v signále alebo jeho stratou, môže to byť viditeľné ako bloky (štvorce) na televíznej obrazovke. Signál, ktorý set-top box v tom čase prijíma, je príliš slabý. V prípade, že aj naďalej vidíte bloky alebo ak sa objaví obraz s oznamom „Strata signálu: Zdá sa, že nie je signál“ je dôležité, aby ste najprv prekontrolovali koaxiálne káble medzi televíznou zásuvkou a set-top boxom. Pre kvalitu digitálneho televízneho signálu je dôležité, aby ste použili správnu kabeláž. Ak používate vlastný distribútor/zosilňovač, odstráňte ho a pripojte set-top box priamo do televíznej zásuvky na stene. Ak televízny obraz zostane silno rozškatuľkovaný aj po Vašej kontrole káblov, alebo na obrazovke je: „Strata signálu: Zdá sa, že nie je signál“ nezmizne, prosím spojte sa so zákazníckou službou UPC Direct, alebo Vášho zmluvného predajcu UPC Direct.

Jednou z príčin, pre ktoré môže byť Váš satelitný prijímač zablokovaný je, že prístroj je zaneprázdnený sťahovaním nových informácií. V tomto prípade sa na obrazovke objaví text „Prebieha sťahovanie softvéru“. Správa zmizne z obrazovky len čo satelitný prijímač stiahne informácie a vy budete môcť opäť používať služby Vašej digitálnej televízie. Ak satelitný prijímač zostáva zablokovaný a/alebo na obrazovke sa neobjavuje „Prebieha sťahovanie softvéru“, môže pomôcť odpojiť na chvíľu satelitný prijímač od napájania. Ak ani potom satelitný prijímač nepracuje, prosím spojte sa s našou zákazníckou službou alebo Vaším zmluvným predajcom freeSAT.

Počet kanálov, ktoré môžete sledovať, závisí od predplatenia, ktoré ste si vybrali. Pri niektorých kanáloch sa požaduje ďalšie predplatenie. Ak máte záujem, prosím spojte sa s našou zákazníckou službou.

Táto správa indikuje, že signál prijímaný Vaším MediaBoxom je príliš slabý alebo že neprijíma vôbec žiadny signál. Skontrolujte, či je Váš MediaBox naozaj pripojený priamo ku Vašej vonkajšej jednotke. Ak nič problém nevyrieši, prosím spojte sa s našou zákazníckou službou alebo s Vaším zmluvným predajcom freeSAT.

Všetky kanály dostupné v digitálnej televízii sa dajú prezrieť v zozname kanálov v TV Sprievodcovi, vrátane tých, ktoré ste si nepredplatili. Vy sa môžete naladiť len na tie kanály, ktoré ste si predplatili. Aby ste mohli kanály prezerať, musíte si niektoré kanály predplatiť. Ak si chcete predplatiť ďalšie kanály, môžete zatelefonovať zákazníckej službe freeSAT.

Prepnutie kanálov digitálnej televízie trvá približne o pol sekundy dlhšie ako pri analógovej televízii.

Predvolený PIN kód je 0000 alebo 1234, ale máte možnosť ho zmeniť. Môže sa stať, že zmeníte Váš PIN kód, a potom ho stratíte alebo zabudnete. Na vynulovanie Vášho PIN kódu sa spojte s našou zákazníckou službou.

Nový softvér je do satelitného prijímača pravidelne sťahovaný zo satelitu. Prostredníctvom tohto softvéru dostanete aj nové služby. Na príjem nového softvéru (a nových služieb) je dôležité, aby ste Váš satelitný prijímač nastavili do pohotovostného režimu v čase, keď ho nepoužívate a neodpájajte ho.

Je dôležité, aby ste pripojili satelitný prijímač do televíznej zásuvky na stene priamo bez akýchkoľvek zariadení. Satelitný prijímač potrebuje okolo seba tiež dostatočný priestor na správne vetranie.

Bohužiaľ to nie je možné; digitálny signál môžete prijímať len jedným televíznym prijímačom.

Skontrolujte, či je satelitný prijímač pripojený na napájanie 230 V.

Skontrolujte, či ste pripojili satelitný prijímač k Vášmu televíznemu prijímaču správne a či ste nastavili správny kanál.

Prvú inštaláciu a aktiváciu Vám urobí inštalatér. Ako ho reštartovať alebo inštalovať v budúcnosti, nájdete v návode na inštaláciu alebo v Rýchlom sprievodcovi, ktoré sa dodávajú s satelitným prijímačom.

Odporúčame Vám skontrolovať rodičovské nastavenie v menu nastavenia PIN, aby ste sa presvedčili, že ste nezapli vekovú klasifikáciu pri pozeraní televízie. Ak ste ju zapli, na pozeranie programov s rovnakou alebo vyššou vekovou klasifikáciou sa požaduje od používateľa, aby vložil PIN (za predpokladu, že táto klasifikácia je daná poskytovateľom kanálu). Toto nastavenie môžete zrušiť nastavením vekovej klasifikácie na 18, ale uvedomte si, že takto budú môcť pozerať všetky programy na všetkých kanáloch bez ohľadu na ich vekovú klasifikáciu.

Ak diaľkový ovládač už nefunguje správne znamená to, že batérie treba vymeniť. Diaľkový ovládač a satelitný prijímač sa potrebujú vzájomne vidieť, aby diaľkový ovládač mohol správne fungovať; preto nemá byť medzi nimi nič, čo by im bránilo priamo sa vidieť.

Nastaviť vyššiu alebo nižšiu hlasitosť televízie UPC Direct môžete cez menu Nastavenia vo voľbe „Nastavenia TV“.

Diaľkový ovládač sa môže používať na ovládanie Vášho televízneho prijímača a DVD prehrávača/nahrávača alebo videomagnetofónu. Diaľkový ovládač je prednastavený na používanie s Vašim satelitným prijímačom. Na použitie diaľkového ovládača s Vaším televíznym prijímačom, DVD prehrávačom alebo videomagnetofónom musíte diaľkový ovládač nastaviť na použitie s týmito zariadeniami. Po tom, čo nastavíte diaľkový ovládač na použitie s Vašim televíznym prijímačom, môžete hlasitosť digitálnej televízie alebo rozhlasových programov znížiť alebo zvýšiť pomocou diaľkového ovládača. Ak diaľkový ovládač nenastavíte, hlasitosť môžete zvýšiť alebo znížiť len diaľkovým ovládačom Vášho televízneho prijímača. Ako sa nastavuje diaľkový ovládač na použitie s inými zariadeniami, si môžete prečítať v návode pre používateľa.

Ak sa táto správa zobrazuje dlhšie ako 5 minút, postupujte nasledovne:

Na chvíľu odpojte satelitný prijímač od napájacej siete a po 1 minúte ho znovu pripojte.

Počkajte, kým sa neobjavia hodiny na čelnom paneli satelitného prijímača freeSat.

Keď sa zobrazia hodiny, na diaľkovom ovládači freeSat stlačte ch [picture] alebo [picture] ch [picture] alebo.

Keď hodiny na čelnom paneli zmiznú a objaví sa text, freeSat satelitný prijímač je zapnutý.

Správa „Vaša karta Smart nie je registrovaná“ sa môže aj naďalej zobrazovať. Počkajte ďalších 5 minút a správa zmizne. Ak správa nezmizne, spojte sa so zákazníckou službou freeSat.

Obraz sa zastaví na „Inštalácia je teraz ukončená...“ Počkajte chvíľu (maximálne 30 – 60 minút). Ak obraz nezmizne, reštartujte satelitný prijímač jeho odpojením na chvíľu od napájacej siete a skúste to znova.

To je technická informácia a neobsahuje žiadne detaily ohľadne presného počtu kanálov, ktoré ste si predplatili.

Skontrolujte, či ste pripojili satelitný prijímač freeSat správne a či je pripojený do zásuvky. V prípade, že napájanie je odpojené a znovu pripojené, potrvá niekoľko minút, kým satelitný prijímač niečo zobrazí na prednom paneli. Vždy sa pozrite pri inštalácii do tohto návodu. Na príjem služieb digitálnej televízie a na ich optimálne využitie je dôležité, aby satelitný prijímač bol pripojený priamo k satelitnej anténe. Ak satelitný prijímač stále nepracuje, obráťte sa na zákaznícku službu freeSat.

Hneď po nainštalovaní a aktivácii satelitného prijímača môžete okamžite začať sledovať televíziu a oboznámiť sa s výhodami digitálnej televízie. Zažijete vysokú (digitálnu) kvalitu obrazu a zvuku. Tiež budete mať k dispozícii viac televíznych kanálov a ďalších rozhlasových staníc. Televízny sprievodca, elektronický sprievodca programov znamenajú, že vždy budete mať program televízie poruke. Príchodom satelitného prijímača môžete využívať špeciálne nastavenia televízie ako je nastavenie detského zámku na programy, ktoré Vaše deti nemôžu pozerať.

Diaľkový ovládač dodávaný so satelitným prijímačom bol špeciálne navrhnutý na optimálne využívanie vlastností, ktoré digitálna televízia ponúka. Navyše, môžete ho používať na ovládanie Vášho televízora, videomagnetofónu alebo DVD prehrávača/nahrávača. Viac informácií o používaní diaľkového ovládača a detailné vysvetlenie tlačidiel nájdete v Rýchlom návode (Quick Guide), ktorý ste dostali s Vaším satelitným prijímačom od freeSAT.

Satelitný prijímač freeSat môžete pripojiť k iným zariadeniam, ako sú stereo systém alebo domáce kino, DVD prehrávač/nahrávač a videomagnetofón. Satelitný prijímač pripojíte k Vášmu TV prijímaču cez konektor SCART na satelitnom prijímači.

Satelitný prijímač môžete pripojiť k Vášmu TV prijímaču aj keď nemá konektor SCART. V predajných centrách freeSat alebo v dobrých obchodoch s elektrotechnikou si môžete zakúpiť vysokofrekvenčný modulátor. Týmto vytvoríte pripojenie SCART na pripojenie vášho TV prijímača.

1. Vezmite si diaľkové ovládanie od satelitného prijímača a zapnite ho červeným tlačidlom vľavo hore na diaľkovom ovládaní.


2. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo “Menu”


3. Na televíznej obrazovke vyberte nasledujúce položky šípkami a potvrďte tlačidlom OK na diaľkovom ovládaní

o Vyberte “Nastavenia” a stlačte OK

o Potom “Signálové nastavenia” a stlačte OK

o Nakoniec “Automatické vyhľadávanie kanálov” a stlačte OK


4. Zadajte svoj PIN kód. Prednastavený PIN je “1234” nebo “0000”.

Ak je kód nesprávny, zavolajte prosím zákaznícke centrum pred tým, ako zadáte posledný pokus a požiadajte o aktualizáciu smart karty. Pracovník zákaznického centra Vám poskytne dalšie inštrukcie.


5. Spustí sa vyhľadávanie programov. Po dokončení ladenia stlačte OK.


Podrobné informácie nájdete v manuáli k satelitnému prijímaču: 

http://sk.freesattv.tv/pdf/philips-s8.pdf

1. Vezmite si diaľkové ovládanie od satelitného prijímača a zapnite ho červeným tlačidlom vpravo hore na diaľkovom ovládaní.


2. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo “OPTS” 


3. Na televíznej obrazovke vyberte nasledujúce položky šípkami a vždy potvrďte tlačidlom OK na diaľkovom ovládaní

a. Vyberte “Inštalácia” a stlačte OK

b. Potom zvoľte “Nájdi satelit” a stlačte OK

c. Zvoľte “Nájdi satelit” a akonáhle sa objavia akékoľvek údaje o intenzite signálu, stlačte OK

d. Zvoľte “Nájdi kanály” a po dokončení ladenia stlačte OKPodrobné informácie nájdete v manuáli k satelitnému prijímaču: