freeSAT profil

Prihlásenie do služieb freeSAT je nová webová služba, ktorá umožní zákazníkom freeSAT  v rámci objednaného programového balíka vytvoriť si a spravovať prístupy k webovým službám.

S prihlasovacími údajmi freeSAT majú naši zákazníci napríklad v rámci objednaného programového balíka FilmBox Pak prístup k aplikácii FilmBox Live.

Vytvoriť si a spravovať účet freeSAT môžu všetci zákazníci služby freeSAT.

Zákazník služby freeSAT si môže svoj účet freeSAT vytvoriť na našej webovej stránke alebo priamo cez tento odkaz.

Na registráciu treba:

 • meno držiteľa účtu v tvare uvedenom na faktúre,
 • variabilný symbol v tvare uvedenom na faktúre,
 • platnú e-mailovú adresu, ku ktorej má zákazník prístup.

Pri registrácii bude potrebné uviesť ďalšie informácie, a to z dôvodu procesov pri obnovení prihlasovacích údajov.

Overovací e-mail bude odoslaný počas registrácie na platnú e-mailovú adresu.

Počas procesu registrácie na prihlásenie sa do služieb freeSAT budú naši zákazníci požiadaní o zadanie svojich prihlasovacích údajov. 

Prihlasovacím menom je platná e-mailová adresa, na ktorú bude počas registrácie odoslaný overovací e-mail.

Heslo musí byť zadané presne podľa požiadaviek uvedených v informačných bublinách.

Každý používateľ má možnosť vybrať si zo špecifických informácií na obnovenie účtu:

 • Dátum narodenia. Vyberte dátum. Dátum bude potrebné uviesť v prípade obnovy prihlasovacieho mena.
 • Bezpečnostná otázka/odpoveď. Vyberte otázku a príslušnú odpoveď na ňu. Odpoveď bude potrebné uviesť v prípade obnovy hesla.
 • Sekundárny e-mail (voliteľné). Sekundárny e-mail môže byť použitý v prípade obnovy hesla i v prípade, že si zákazník nepamätá odpoveď na bezpečnostnú otázku alebo uprednostňuje túto možnosť. Preto odporúčame nastaviť si aj tento e-mail.

Tieto informácie budú použité pri procese obnovenia prihlasovacích údajov. Venujte, prosím, čas na ich správne zadanie.

Prvým krokom je prihlásenie sa do služieb freeSAT. Na hlavnej stránke svojho účtu môže zákazník v časti Údaje na obnovenie účtu upravovať dáta potrebné na obnovu. Ich súčasťou je aj sekundárny e-mail.

Zákazník, ktorý zabudol svoje prihlasovacie meno, si ho môže obnoviť pomocou variabilného symbolu, ktorý je uvedený na jeho faktúre.

Zákazník, ktorý zabudol heslo na prihlásenie sa do svojho účtu, si ho môže obnoviť zadaním svojho dátumu narodenia a:

 • buď pomocou odpovede na bezpečnostnú otázku,
 • alebo pomocou sekundárneho e-mailu,

ktoré boli zadané pri registrácii alebo nastavené neskôr.

 • Vytvoriť a spravovať svoj účet freeSAT.
 • Vytvoriť a spravovať podúčty.
 • Spravovať marketingové nastavenia.
 • Prihlásiť sa do on-line aplikácií a služieb, ako napríklad FilmBox Live.
 • Pozrieť si adresu inštalácie služby.
 • Pozrieť si e-mailovú adresu a meno na elektronické vyúčtovanie.
 • Pozrieť si zoznam aplikácií a služieb, do ktorých sa môže prihlásiť.
 • Udeliť prístupy do týchto aplikácií a služieb pre jednotlivé podúčty.
 • Obnoviť prihlasovacie údaje.

Zákazník si môže založiť iba 1 účet na objednanú službu freeSAT. Ku každému účtu môže vytvoriť 3 podúčty.

Podúčet môže byť použitý na udelenie prístupu k aplikácii a službe pre člena rodiny žijúceho v tom istom dome ako zákazník. S podúčtom sa môže osoba, ktorá dostala prístup, prihlásiť  do služieb, ktoré jej boli udelené v balíku, a to bez toho, aby potrebovala vedieť prihlasovacie údaje k hlavnému účtu.

Zákazník môže vymazať podúčet v časti Správa účtov po prihlásení do služieb freeSAT. Na stránke svojho účtu klikne na tlačidlo Spravovať účty a následne Upraviť  podúčet, ktorý chce vymazať. Tlačidlo Vymazať je dostupné na stránke podúčtu. Po vymazaní obaja, zákazník aj držiteľ podúčtu, dostanú e-mail s potvrdením o vymazaní podúčtu.

Zákazník môže vymazať svoj účet freeSAT kontaktovaním nášho centra služieb zákazníkom.