Zmena kanálovej pozície WAU HD

WAU HD, ktorú ste mohli sledovať na kanálovej pozícii 98, bude od 20. marca 2017 presunutá na pozíciu 20. Pre zákazníkov s vlastnými satelitnými prijímačmi uvádzame technické detaily pre naladenie:

transpondér: BSS35

frekvencia: 12 380 Mhz

FEC : 3/4

Symbol. rýchlosť: 30.000

Modulácia:8PSK’’

 

Novinky